Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

Matlu-klusterin turvallisen tilan periaatteet

Matlu-klusterilla noudatetaan tässä listattuja turvallisen tilan periaatteita (myöhemmin TTIP), jotta kaikki tilaa käyttävät voisivat nauttia olostaan. TTIP:n rikkominen voi johtaa tilasta poistamiseen.

  1. Ongelmatilanteissa pyydä apua vastuuhenkilöltä. Tilaan tullessasi selvitä ainakin yksi paikalla olevista vastuuhenkilöistä. Vastuuhenkilö on kuka tahansa klusterin kulkuluvallinen henkilö. Klo 24-07 on olemassa erityisessä yökäyttövastuussa olevia henkilöitä, jotka voit selvittää kysymällä. Jos itse vastuuhenkilö on osa ongelmaa, ota yhteyttä toiseen vastuuhenkilöön tai tarvittaessa Leppätalokomiteaan (leppis-list@helsinki.fi).

  2. Tottele vastuuhenkilön ohjeita.

  3. Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

  4. Pidä huolta itsestäsi. Älä saata itseäsi tarkoituksella sellaiseen tilaan, ettet pystyisi esimerkiksi lähtemään kotiin millä tahansa hetkellä.

  5. Pidä huolta muista. Jos huomaat, ettei joku pysty pitämään huolta itsestään, älä jätä häntä heitteille. Huolehdi, että hän saa apua esimerkiksi ilmoittamalla asiasta vastuuhenkilölle.

  6. Pidä huolta ilmapiiristä. Kunnioita muita ihmisiä. Älä syrji, ahdistele, kiusaa, painosta tai käy käsiksi. Jos havaitset muiden harjoittamaa häirintää, mene väliin tai ilmoita asiasta vastuuhenkilölle. Raportoi väkivaltaisesta käytöksestä tai vakavasta häirinnästä välittömästi eteenpäin, esimerkiksi Leppätalokomitealle (leppis-list@helsinki.fi).

  7. Pidä huolta klusterista. Siivoa vähintään omat jälkesi. Älä häiritse naapureita, älä vahingoita Urhoa äläkä tuhoa tilan tavaroita. Muista lähtiessäsi ottaa omat tavarasi mukaan.

Kysymyksiä ja kommentteja TTIP:sta voi lähettää sähköpostitse Leppätalokomitealle (leppis-list@helsinki.fi).

Hyväksytty Leppätalokomitean kokouksessa 24.11.2015.