Matlun jäsenjärjestöt

Järjestö
HYKHelsingin yliopiston kemistit ry (HYK), kemia
limesLimes ry, kaikki Kumpulan aineet
maoMaantieteen opiskelijat ry (MaO), maantiede
MatrixMatematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry, matematiikka
MeridiaaniMeridiaani ry, tähtitiede
MestaMesta ry, Urban Studies and Planning
MoodiMoodi ry, tilastotiede
ResonanssiResonanssi ry, fysikaaliset tieteet
SpektrumSpektrum rf, svenskspråkiga i matematik, fysik, kemi och datavetenskap
SynopSynop ry, meteorologia
TKO-älyTKO-äly ry, tietojenkäsittelytiede
VasaraVasara ry, geologia
Integralis ryIntegralis ry, Bachelor's Programme in Science