EN | FI

Hallitusvirat

Hallitus vastaa viime kädessä yhdistyksen toiminnasta. Hallituksessa toimiminen onkin tavallaan toinen virka, joten kannattaa varautua siihen, että se vie aikaa varsinaisen viran lisäksi. Hallituksen jäsenten odotetaan osallistuvan hallituksen kokouksiin, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa. Lisäksi, koska Matlu on nimensä mukaisesti yhteistyöjärjestö, olisi erittäin toivottavaa, että hallituksessa olisi yhteyshenkilö mahdollisimman monesta jäsenjärjestöstä, jotta tiedonkulku olisi sujuvaa ja jotta Matlu pystyisi tasapuolisesti ajamaan kaikkien järjestöjensä etua. Matlulla on viisi ns. hallitusvirkaa eli virkaa, joihin valitut ovat aina samalla myös hallituksen jäseniä. Nämä virkailijat valitaan suoraan syyskokouksessa, jossa myös muu hallitus valitaan. Loput virkailijat valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa vuoden vaihteessa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle ja johtaa hallituksen kokouksia. Puheenjohtaja ohjaa järjestön ja sen hallituksen toimintaa. Hän pitää langat käsissä ja huolen siitä, että asiat etenevät ja hallitus ja virkailijat jaksavat ja viihtyvät. Puheenjohtajana hyötyy varsinkin järjestötietämyksestä, delegointi- ja ajanhallintataidoista. Puheenjohtaja ylläpitää suhteita erilaisten yhteistyötahojen, kuten tiedekunnan, ylioppilaskunnan ja toisten tiedekuntajärjestöjen kanssa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja avustaa puheenjohtajaa ja toimii tämän sijaisena silloin kun puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtajan muihin tehtäviin kuuluu virkailijoiden tukeminen heidän tehtävissään. Varapuheenjohtaja vastaa Matlun jäsenjärjestöjen puheenjohtajistojen yhteistyöstä ja järjestää esimerkiksi Kumpulan PJ-seminaarit.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloudesta, pitää siitä kirjaa sekä laatii vuosittaisen tilinpäätöksen ja talousarvion. Taloudenhoitajana pääseekin näkemään laajasti yhdistyksen toimintaa. Käytännössä taloudenhoitaja siis varmistaa, että rahaa riittää ja päivittäiset raha-asiat juoksevat sujuvasti. Taloudenhoitajan ei tarvitse etukäteen tietää kaikkea esimerkiksi kirjanpidosta, sillä tärkeimpiin asioihin saa perehdytyksen vuoden alussa. Tärkeintä on, että hoitaa virkaa aktiivisesti ja huolellisesti.

Sihteeri

Sihteerin pääasiallinen tehtävä on ylläpitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa, ja kokouksen jälkeen viimeistellä se sekä saattaa se jäsenistön saataville. Käytännössä tämä siis meinaa pöytäkirjapohjan valmistelemista ennen kokousta esityslistan pohjalta, ja kokouksessa hereillä ja tarkkana olemista. Sihteerin työtaakka painottuu siis pitkälti kokouksiin, joiden ulkopuolella virka on melko kevyt hoidettava. Virka on kuitenkin olennainen järjestön kirjanpidon ja jatkuvuuden kannalta.

Leppätalokomitean puheenjohtaja

Leppätalokomitea on klusterin asioista päättävä elin. Komiteaan kuuluvat klusteria käyttävien järjestöjen puheenjohtajat ja klusterivastaavat. Komitea päättää mm. klusterivarauksista, rangaistuksista ja muista klusteria koskevista asioista. Leppätalokomitean puheenjohtajana sinulla on vastuu siitä, että klusterilla hommat sujuvat mukavasti. Leppis-pj:n tärkeimmät tekemiset lienevät: klusterikoulutuksien järjestäminen, komitean kokouksien pitäminen, yhteydenpito HYY:hyn ja klusterijärjestöihin ja tarvittaessa klusterin ylläpidon organisoiminen. Leppis-pj:n parhaat kaverit on Matlun sivuilta löytyvät klusterin käyttösäännöt, pitkä pinna ja sovitteleva asenne. Valmistaudu siihen, että joudut tekemään vaikeita päätöksiä ja olemaan se henkilö, joka muistuttaa virhetilanteissa klusterin oikeaoppisesta käyttötavasta. Leppis-pj:nä pystyt vaikuttamaan “kumpulalaisten olohuoneen” viihtyvyyteen ja pääset koordinoimaan klusterin toimintaa poikkitieteellisen porukan kanssa.

Virat 2018

Klusterivastaava

Klusterivastaavat vastaavat nimensä mukaisesti rakkaan klusterimme käytännön ylläpidosta. Klusterivastaavat hoitavat mm. tukussa käymisen, klusterin huoltoon liittyvät asiat ja uusien kalusteiden hankkimisen klusterille. Lisäksi he huolehtivat myös Matlun siivousvuoroista. Klusteria käyttää yli kymmenkunta opiskelijajärjestöä, mikä näkyy tilojen kunnossa. Matlun klusterivastaavat ovatkin erittäin tärkeässä asemassa klusterin käytettävyyden ja viihtyvyyden ylläpidossa, minkä vuoksi heitä kannattaa olla kaksi. Tässä virassa pääset parhaiten vaikuttamaan siihen, miltä Klusteri näyttää ja mitä pelejä yms. kivoja asioita sieltä löytyykään.

Tiedottaja

Tiedottajan tehtävä on jatkuva, mutta työmäärä kerrallaan ei ole suuri. Tiedottajan tehtävänä on varmistaa järjestön tiedotuksen toimivuus, koota kuukausittainen yhteenveto hallituksen kokouksista ja ajankohtaisista asioista jäsenjärjestöille sekä (näkyvimpänä työnä) hallinnoida ja ylläpitää Matlu ry:n sähköpostilistoja. Sähköpostilistoja löytyy Matlu ry:ltä yhteensä kahdeksan, joista tiedottaja hallinnoi kuutta:

  • Hallituslista hallitus@matlu.fi hallituksen sisäiseen kommunikointiin.
  • Aktiivilista matlu-aktiivit@helsinki.fi laajempaan, Matluun liittyvään keskusteluun.
  • Jäsenlista matlu-list@helsinki.fi jäsenistön tiedottamiseen.
  • Järjestölista jarjestot@matlu.fi jäsenjärjestöjen hallitus- tai aktiivilistoille tiedottamiseen.
  • Jäsenlista kumpula-jasenet@matlu.fi koko Kumpulan kaikkien jäsenjärjestöjen jäsenille tiedottamiseen. Järjestö- ja jäsenlistan käyttö vaatii erityistä harkintaa.
  • (Opintolista matlu-opinto@helsinki.fi opintoasioista tiedottamiseen tiedekunnan hallopedeille ja opintovastaaville.)

Käytännössä listoja on hyvä tarkkailla päivittäin, jotta tieto menee ajoissa perille kohderyhmälle. Tiedottaja saattaa myös ajoittain saada sähköpostia välitettäväksi listoille. Yleisesti tiedottajan tulee olla kartalla järjestettävistä tapahtumista, ja valvoa että aktiivien tiedotus näistä toimii asiallisesti ja ajallaan.

WWW-vastaava

WWW-vastaava pitää huolen Matlun tietoteknisistä järjestelmistä. Tärkeimpinä tehtävinä on ylläpitää matlun verkkosivuja (http://matlu.fi), klusterin verkkosivuja (http://matlu.fi/ilotalo), sekä Matlun hallituksen yhteisten järjestelmien pääsyoikeuksia. Käytännössä nämä pitävät sisällään uusien virkailijoiden tietojen päivityksen järjestelmiin vuoden alussa, ja mahdolliset ylläpitotehtävät. Virassa on mahdollista päästä vaikuttamaan järjestelmiin ja uudistamaan niitä nykyaikaisempaan suuntaan.

Kokoustarjoiluvastaava

Kokoustarjoiluvastaava huolehtii kokouksien tarjoiluista. Tehtävä ei edellytä ruuanlaittotaitoa, mutta tarjoaa innokkaalle kokille mahdollisuuden kehittää taitojaan. Tässä virassa pääsee vaikuttamaan siihen, mitä kokouksissa syödään. Ikisuosikkeja ovat esimerkiksi Filipinos-keksit tai pestosarvet.

Opintovastaava(t)

Opintovastaava hoitaa opintoasioihin liittyviä tehtäviä tiedekunnan opiskelijayhteisössä. Tärkeimpänä tehtävänä on vastata jäsenjärjestöjen opintovastaavien sekä ylioppilaskunnan valitsemien hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyöstä ja tiedonkulusta. Opintovastaava myös edustaa tiedekunnan opiskelijoita opetukseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa sekä auttaa heitä ongelmatilanteissa. Lisäksi opintovastaava ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä tiedekunnan henkilöstöön ja avustaa tarvittaessa ylioppilaskuntaa. Opintovastaava järjestää keväisen Tiedekuntasaunan.

Matlun opintotoimintaa ollaan uudistamassa vuodelle 2019, jolloin myös opintovastaavan tehtävänkuva muuttuu. Jatkossa opinto- ja edunvalvonta-asioita käsittelee hallituksesta erillinen opinto- ja edunvalvontatoimikunta, jota opintovastaava puheenjohtaa. Opintovastaavan tehtävänä on lisäksi toimia linkkinä opinto- ja edunvalvontatoimikunnan ja hallituksen välillä. Opinto- ja edunvalvontatoimikuntaa koskeva uudistus käsitellään Matlun syyskokouksessa 2018.

Tuutorivastaava(t)

Tuutorivastaava kokoaa Matlun ainejärjestöjen tuutorivastaavat yhteen, ryhmäyttää heitä ja auttaa heitä arjen ongelmissa keväästä syksyyn. Matlun tuutorivastaava pitää myös yhteyttä tiedekunnan tuutorivastaavaan ja auttaa käytännön järjestelyissä niin tiedekuntaa kuin tuutoreitakin. Tuutorivastaava pääsee järjestämään myös tapahtumia, kuten tuutorisitsit, jotta koko Kumpulan tuutorit tutustuisivat toisiinsa. Matlun tuutorivastaavaan saatetaan ottaa yhteyttä mitä mielenkiintoisimmissa tilanteissa/ongelmissa, joten vuosi tuutorivastaavana takaa varmasti paljon uusia kokemuksia! Koko vuoden pestiin haluavan tuutorivastaavan olisi hyvä olla oma-aloitteinen, reipas ja valmis toimimaan ns. “Ammattikehtaajana”. Tuutorivastaavia voi hyvin olla kaksikin, jolloin työtä on helppo jakaa.

MaFyKe-opettajaohjelmien tuutorivastaava

Opetuutorivastaava vastaa MaFyKe-opettajaohjelmien tuutoreista. Tuutorivastaava on jo alusta asti mukana tuutorien valintaprosessissa ja pääsee vaikuttamaan tuutorivalintoihin. Tämän jälkeen alkaa tuutorien ryhmäytys ja varsinaiseen tuutorointisyksyyn valmistautuminen. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla yhteydessä matematiikan, fysiikan ja kemian tuutorivastaaviin ja olla tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Syksyllä tuutorien kanssa yhteistyönä suunnitellaan orientoiva viikko ja muita tapahtumia. Opelinjan tuutorivastaavan tehtävät alkavat jo aikaisin keväällä ja jatkuvat syksyyn. Tässä välissä on kuitenkin kesäloma, jolloin saa lomailla melko rauhassa. Orientoivan viikon jälkeen alkavat työt olla aikalailla tehtynä.

Fuksivastaava(t)

Fuksivastaavan tehtävänä on pitää huolta Matlun näkyvyydestä fukseille suunnatuissa tapahtumissa, kuten Tiedebasaarissa, Avajaiskarnevaaleilla, Fuksiseikkailussa ja jäsenjärjestöjen fuksiaisissa. Mahdollista on myös järjestää omia tapahtumia koko tiedekunnan fukseille. Koska fuksivastaavan virka perustettiin vasta vuonna 2018, vakiintuneita omia tapahtumia ei vielä (Bilevastaavan vastuulla olevien Fuksibileiden lisäksi) ole muodostunut, vaan fuksivastaavalla on varaa päästää luovuus valloilleen. Vuonna 2018 järjestettin esimerkiksi fukseille suunnattu Opiskelijahuonekisa. Fuksivastaava pääsee tutustuttamaan Kumpulan fukseja toisiinsa ja luomaa yhteishenkeä kampukselle.

KV-vastaava

KV- eli kansainvälisyysvastaava toimii Matlun jäsenjärjestöjen kv-vastaavien koordinaattorina ja ohjeistajana, ja muun muassa ohjeistaa järjestöjen kv-vastaavia siinä miten kansainväliset opiskelijat otetaan vastaan Kumpulassa. Matlun kv-vastaava myös neuvoo esimerkiksi siinä, mitä toimenpiteitä järjestöissä voi ottaa käytäntöön jotta kansainvälisten opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi paremmin. Lisäksi kv-vastaava koordinoi kumpulan kansainvälisille opiskelijoille suunnatut yhteiset tapahtumat kuten kv-piknikin, kv-klusterin sekä mahdolliset kv-sitsit yhdessä järjestöjen kv-vastaavien, KSI:n edustajien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Kv-vastaava on myös tarvittaessa yhteydessä HYY:hyn ja tiedekuntaan liittyen kansainvälisten opiskelijoiden asioihin ja niiden parantamiseen.

Yritysvastaava

Yritysvastaava huolehtii Matlun yritysyhteistyöstä ja työelämäaiheisista tapahtumista. Vuosittainen Kumpulan Potentiaali vaatii Matlun yritysvastaavalta läsnäoloa, työpanosta ja kiinnostusta. Kumpulan potentiaalin lisäksi myös muut työelämäaiheiset tapahtumat ja tiiviimpi yritysyhteistyö on tervetullutta Matlun toimintaan. Yritysvastaavia voi hyvin olla useampikin.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan virka on viime vuosina ollut vailla tekijää, mutta täysin turhaan, sillä Kumpulasta löytyy paljon kiinnostusta urheiluun ja liikuntaan liittyviin tapahtumiin. Löytyykö sinulta ideoita liikunnallisiin tapahtumiin, joita tahtoisit toteuttaa Kumpulan laajuisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa? Liikuntavastaavan virka sopii sinulle, jos olet kiinnostunut liikunnasta ja haluat erittäin vapaat kädet uusien tapahtumien järjestämiselle ja ideoimiselle.

Bilevastaava(t)

Bilevastaavan/-vastaavien vastuulla on Matlun bileiden järjestäminen. Perinteisesti vuoden aikana järjestettäviä juhlia ovat ainakin Laskuhumala, MEGAspora, Vappureha, Kesäbileet, Fuksibileet ja Halloween-bileet. Näistä Laskuhumala, Vappureha ja Kesäbileet järjestetään yhteistyössä muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa, mikä antaa oivan tilaisuuden tutustua aktiiveihin eri järjestöistä ja vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon hommaa bileiden eteen pääsee tekemään. Halloween-bileet puolestaan toteutetaan yhdessä Matlun jäsenjärjestöjen kanssa. Yleisesti bileitä järjestäessä hoidettavia asioita ovat esimerkiksi juhlapaikan sopiminen ja yhteydenpito, mainostaminen, lipunmyynti, nakkeilijoiden organisointi ja käytännön järjestelyt bilepäivänä. Bilevastaavan virka sopii oma-aloitteiselle, sopeutumis- ja yhteistyökykyiselle, perus maalaisjärkeä käyttävälle tyypille, joka nauttii tapahtumien toteuttamisesta.

KJYV-keisari

KJYV-keisari vastaa Kumpulan Järjestöjen Yhteisen Vappusuunnistuksen johtamisesta, ja sen organisoinnista yhdessä KJYV-tiimin kanssa. KJYV-keisarin vastuulla on etenkin alustavan budjetin ja suunnistuksen suunnittelu, jotka hän esittelee Kumpulan opiskelijajärjestöille. Kyky kommunikoida omia ideoita, ja joustavuus muuttaa alustavia suunnitelmia saadun palautteen perusteella on erityisen tärkeää suunnittelun alkuvaiheessa.

Keskeistä KJYV-keisarin roolissa on kommunikointi Kumpulan opiskelijajärjestöjen kanssa jotta he tietävät missä mennään, sekä sovitun suunnitelman ja budjetin toteutumisen varmistaminen yhdessä KJYV-tiimin kanssa. Tiimi koostuu Kumpulan kampuksen ainejärjestöjen aktiiveista, joilla kullakin on oma osa-alue hoidettavana - yksin tai parin kanssa - esimerkiksi rastien, tiedottamisen, ja varainkeruun saralla. Tarpeen vaatiessa KJYV-keisari ottaa myös vastuuta osa-alueesta tai tukee tiimiä osaamisellaan.

KJYV-keisarin rooli vaatii hyviä organisointitaitoja, kokemusta opiskelija-suunnistusten järjestämisestä, sekä kykyä kommunikoida selkeästi suurelle ryhmälle kasvotusten, että etänä. Kumpulan järjestökentän tuntemus on myös erityisen hyödyllistä!

Pöytäjuhlavastaava

Pöytäjuhlavastaavan tehtävänä on organisoida Matlun tasolla järjestettävät sitsit yhdessä muiden sitsikohtaisten järjestäjien kanssa. Matlun järjestämiä sitsejä ovat ainakin tuutorisitsit ja hallitusten vaihto -sitsit, joista ensimmäinen järjestetään yhdessä Matlun ja jäsenjärjestöjen tuutorivastaavien kanssa, ja jälkimmäiset Matlun hallituslaisten voimin, pöytäjuhlavastaavan johdolla. Sitsien järjestämisessä on otettava huomioon muun muassa sitsien tapahtumapaikka, astiat, pöydät, ilmoittautuminen ja istumajärjestys, ruoka-aine allergiat, keittiöhenkilökunta, tarjoilijat ja muut nakkeilijat, virvoikkeet, koristelu, aikataulu, sekä menun suunnittelu. Pöytäjuhlavastaavan virassa tarvitaan joustavuutta, mielikuvitusta, organisointikykyä, suostuttelutaitoja sekä avointa mieltä. Pöytäjuhlavastaavia voi tarvittaessa olla useampi.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestari vastaa Matlun hienoimman tapahtuman eli vuosijuhlien järjestämisestä. Nyttemmin vuosijuhlia on vietetty tammi-helmikuun vaihteessa ja vuonna 2019 Matlu täyttää 25 vuotta. Vuosijuhlamestari aloittaa virkansa syksyn alussa etsimällä soveltuvat paikat, vaikka suurin osa tehtävistä painottuukin joulu-tammikuulle. Muuten juhlasta ja virasta pääsee tekemään täysin itsensä näköisen! Siksi vuosijuhlamestarilla olisi myös hyvä olla hieman kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Vuosijuhlamestareita voi hyvin olla kaksi, minkä lisäksi heidän avukseen voidaan koota vuosijuhlatiimi.

Vuosijuhlatiimiläinen

Vuosijuhlatiimi koostuu useasta henkilöstä, ja heidän päätehtävänään on auttaa vuosijuhlamestaria järjestämään Matlun vuosijuhlia. Vuosijuhlatiimin koolle ei ole ylärajaa. Tarkasta vastuunjaosta ja toimenkuvasta sovitaan yhdessä vuosijuhlamestareiden kanssa.

Isäntä

Isäntä vastaa klusterin viihtyvyydestä yhdessä klusterivastaavien kanssa. Isäntä auttaa myös hallitusta, erityisesti bilevastaavia,tapahtumien järjestämisessä.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, joista yleisimpiä ovat olleet leffaillat sekä excursiot erilaisiin esityksiin. Kulttuurivastaavan virka sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kulttuurista ja haluat vapaat kädet uusien tapahtumien järjestämiselle ja ideoimiselle. Virkaan voidaan hyvin valita useampikin, tärkeintä on oma-aloitteisuus sekä kiinnostus järjestötoimintaa ja tapahtumien järjestämistä kohtaan.

Graafikko

Graafikko pitää huolta Matlun visuaalisesta ilmeestä. Siispä hänellä olisi hyvä olla hieman taiteellista näkemystä. Suurin osa virasta liittyy tapahtumajulisteiden tekemiseen mutta virassa on mahdollista vaikuttaa myös esimerkiksi Matlun nettisivujen ja tuotteiden ilmeeseen. Tähän mennessä graafikon taidonnäytteitä ovat olleet muun muassa fuksibileiden ja MEGAsporan julisteet.

HYY-vastaava

HYY-vastaava vastaa Matlun yhteistyöstä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Hän ylläpitää yhdessä opintovastaavien kanssa hyvää keskusteluyhteyttä HYY:n järjestöasioista vastaavan hallituksen jäsenen kanssa. HYY-vastaavan tulee seurata tarkkaan ylioppilaskunnan eri tiedotuskanavia ja tuoda niistä Matlua koskevat asiat esille hallituksen kokouksissa. HYY-vastaavan on hyvä tavata ylioppilaskunnan edustajia alkuvuodesta ja sopia yhteistyön muodoista heidän kanssaan. HYY- ja opintovastaava tukevat toisiaan seuraamalla aktiivisesti yhdessä ylioppilaskunnan tiedotuskanavia.

Yhdenvertaisuusvastaava

Vastaa yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä ja toteutumisesta. Helppo, mutta samalla tärkeä virka, joka soveltuu fuksillekin loistavasti. Matlun yhdenvertaisuusvastaava voi olla Matlun jäsenjärjestöjen yhdenvertaisuusvastaaviin yhteydessä ja järjestää esim. yhteistä innovointia´tai palautelomakkeen suunnittelua. Yhdenvertaisuusvastaavan on hyvä pitää huolta, että Kumpulan järjestöt järjestävät riittävästi matalan kynnyksen (alkoholittomia) tapahtumia ja kannustaa järjestöjä pitämään kiinni Matlun turvallisen tilan periaatteista tapahtumissa, jotta kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi missä vaiheessa opintoja tahansa.

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on ehkäistä ja tarvittaessa puuttua Matlun piirissä mahdollisesti tapahtuvaan häirintään. Lähtökohtaisesti jäsenjärjestöillä on omat häirintäyhdyshenkilönsä, ja tulevaisuudessa Matlun häirintäyhdyshenkilö voisi esimerkiksi toimia samassa virassa toimivia henkilöitä yhteenkokoavana voimana. Matlun häirintäyhdyshenkilöön voi olla myös yhteydessä, mikäli on kokenut häirintää jonkin jäsenjärjestön toiminnassa, eikä syystä tai toisesta halua käsitellä asiaa kyseisen järjestön häirintäyhdyshenkilön kanssa. Virka sopii luotettavalle ja helposti lähestyttävälle henkilölle, joka on aidosti kiinnostunut siitä, ettei Kumpulassa kukaan joutuisi kokemaan henkistä tai fyysistä häirintää.

Ympäristövastaava

Vastaa ympäristösuunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä ja toteutumisesta. Helppo, mutta samalla tärkeä virka, joka soveltuu fuksillekin loistavasti. Ympäristövastaava huolehtii, että Matlun sekä sen jäsenjärjestöjen toiminnassa otetaan huomioon ympäristönäkökulmat. Ei ole mitään tiettyä kaavaa sille, miten ympäristövastaava hommansa hoitaa. Hän pitää ympäristönäkökulmat esillä Matlun toiminnassa parhaimmaksi kokemallaan tavalla ja kannustaa myös jäsenjärjestöjä toimimaan ympäristöystävällisesti.

Vappuwastaava

Vappuwastaavat ovat nimensä mukaisesti vastaavat siitä, että Kumpulalaisten vappu menee sujuvasti. Omia tapahtumaideoita voi ja kannattaakin toteuttaa, minkä lisäksi myös valmiita ideoita voi toteuttaa. Tänä vuonna wastaavat järjestivät vapun avajaiset Kumpulassa, vappu-Hoplopin ja olivat KJYVin järjestäjäkomiteassa. Parasta hommassa on se, että vapputapahtumat voivat olla monennäköisiä ja innostavat paljon innokkaita osallistujia. Ja siis onhan vappu myös ihmisen parasta aikaa.