EN | FI

Matlun jäsenjärjestöt

Geysir Geysir ry, geofysiikka
HYK Helsingin yliopiston kemistit ry (HYK), kemia
Limes Limes ry, kaikki Kumpulan aineet
MaO Maantieteen opiskelijat ry (MaO), maantiede
Matrix Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry, matematiikka
Meridiaani Meridiaani ry, tähtitiede
Mesta Mesta ry, Urban Studies and Planning
Moodi Moodi ry, tilastotiede
Resonanssi Resonanssi ry, fysikaaliset tieteet
Spektrum Spektrum rf, svenskspråkiga i matematik, fysik, kemi och datavetenskap
Synop Synop ry, meteorologia
TKO-äly TKO-äly ry, tietojenkäsittelytiede
Vasara Vasara ry, geologia