Päivä ja aika
Ajankohta: 20.03.2018 klo 18 - 21.03. klo 00

Tila ja kuvaus
Tila: Kerhotila
Varaus: Matlun sääntömääräinen kevätkokous
Kuvaus: Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä vuoden 2018 yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat. Lisäksi käsitellään vastuunvapauden myöntäminen vuoden 2017 tilivelvollisille.

Jokainen jäsenjärjestön jäsen on tervetullut kokoukseen! Äänivaltaa käyttävät vain järjestöjen valtuuttamat henkilöt (1 per jäsenjärjestö).

Lisätiedot
Järjestö: Matlu
Vastuuhenkilö: Tiia Björk
Avoimuus: Avoin tapahtuma