Klusterin siivousvuorot, 2019

Viikkonumero ja järjestöt

  Vko Iso järjestö    Pieni järjestö
  ======================================
   1  Matlu	      Matlu
   2  Hinkkausbileet I  Hinkkausbileet I
   3  HYK        MaO
   4  TKO-äly      Meridiaani
   5  Resonanssi     Vasara
   6  Matlu       Moodi
   7  Matrix       Synop
   8  Limes       Kumpulan Speksi
   9  Symbioosi     Geysir
  10	 HYK        EGEA
  11	 TKO-äly      TKO-äly
  12	 Resonanssi     Mesta
  13	 Matlu       Synop
  14	 Matrix       Vasara
  15	 Limes       Moodi
  16	 Symbioosi     MaO
  17	 Meridiaani     Kumpulan Speksi
  18	 HYK        Geysir
  19	 TKO-äly      TKO-äly
  20	 Resonanssi     EGEA
  21	 Matlu       Mesta
  22	 Matrix       MaO
  23	 Limes       Vasara
  24	 Symbioosi     Moodi
  25	 Meridiaani     Synop
  26	 HYK        Kumpulan Speksi
  27	 TKO-äly      TKO-äly
  28	 Resonanssi     Geysir
  29	 Matlu       EGEA
  30	 Matrix       Mesta
  31	 Limes       MaO
  32	 Symbioosi     Vasara
  33	 Meridiaani     Moodi
  34	 HYK        Synop
  35	 TKO-äly      TKO-äly
  36	 Resonanssi     Kumpulan Speksi
  37	 Matlu       Geysir
  38	 Matrix       EGEA
  39	 Limes       Mesta
  40	 MaO	      Vasara
  41	 Symbioosi     Moodi
  42	 HYK	      Synop
  43	 Resonanssi     Kumpulan speksi
  44	 TKO-äly      TKO-äly
  45	 Meridiaani     Geysir
  46	 Matlu       EGEA
  47	 Matrix	      Mesta
  48	 Limes	      Vasara
  49	 MaO        Moodi
  50	 Symbioosi     Synop
  51	 HYK        Kumpulan speksi
  52	 Resonanssi     Geysir
  1	 TKO-äly      TKO-äly
  2	 Meridiaani     EGEA
  3	 Limes       Mesta
  4	 Matrix       Vasara
  5	 Matlu       Matlu