Leppätalokomitean päättämät lisäsäännöt

Hyväksytty 4.3.2010

Klusterin yökäyttö sallitaan toistaiseksi, mutta VAIN järjestöille. Myöhemmin, erillisen ilmoituksen jälkeen, yökäyttö laajenee koskemaan myös henkilöjäseniä. Molemmissa tapauksissa käyttäjät ovat velvoitettuja toimimaan alla olevien sääntöjen mukaisesti.

Yökäytöksi lasketaan klusteritiloissa oleskelu kello 00 ja 08 välillä.

OHJEET JÄRJESTÖILLE:

 • Jos järjestö järjestää klusterilla bileluonteisen tapahtuman, on tästä erikseen tehtävä merkintä varauskalenteriin, ilmoitettava Leppätalokomitean listalla SEKÄ HYY:n järjestösihteerille. Järjestö on velvollinen siivoamaan tilan ennen seuraavaa tapahtumaa, kuitenkin viimeistään seuraavana päivänä.
 • Tyhjään klusteriin saapuessaan vastuuhenkilön pitää tarkastaa tilan kunto vastuun ottaessaan ja ilmoittaa mahdollisista tuhoista tai sotkuista mahdollisimman pian Leppätalokomitean listalle.
 • Vastuuhenkilön poistuessa hänen on huolehdittava, että joku muu avaimellinen ottaa vastuun ja ilmoittaa siitä Leppätalokomitean listalle leppis-list@helsinki.fi, tai klusteri on tyhjennettävä.
 • Vastuuhenkilö ON JUMALA. Hänen sanaansa täytyy totella. Vastuuhenkilö on oikeutettu sekä velvollinen kutsumaan paikalle vartijan, mikäli häntä ei totella (luonnollisesti vastuuhenkilön käyttäytyessä sääntöjen puitteissa)
 • Vastuuhenkilön kuuluu pitää klusteri kunnossa ja mikäli hänen vastuunsa aikana syntyy sotkua, jota ei illan aikana siivota, vastuuhenkilön kuuluu tulla ennen seuraavaa tapahtumaa siivoamaan kaikki jäljet, tai viimeistään seuraavana päivänä. Vastuun siirtyessä kesken illan henkilöltä toiselle, voidaan siivousvastuu jakaa näiden henkilöiden kesken esimerkiksi pitämällä kirjaa illan vastuuhenkilöistä ja siivoamalla yhteistuumin aamulla. Vaihtoehtoisesti vastuuhenkilöt voivat siistiä tilan jo heti vastuun vaihtuessa.

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT RANGAISTUKSET:

 • Jos tila on jäänyt epäsiistiksi järjestön varauksen jälkeen, aiheutuu tästä velvoite siivota tila välittömästi SEKÄ kaksi ylimääräistä siivousvuoroa kahden seuraavan viikon ajaksi.
 • Varoitukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden antamisesta.
 • Yleiseen siivoussykliin kuuluvan siivousvuoron laiminlyönnistä aiheutuu järjestölle kaksi ylimääräistä siivousvuoroa kahden seuraavan viikon ajaksi. Jos järjestö ei hoida myöskään sanktiovuorojaan, kaikilta järjestön jäseniltä poistetaan kulkuoikeus kahdeksi viikoksi.

KÄYTTÄYTYMISOHJEET:

 • Tupakointi on EHDOTTOMASTI kielletty klusteriin johtavilla portailla. Oikea tupakkapaikka on tuhka-astian välittömässä läheisyydessä.
 • Portaiden viereen on ehdottomasti kielletty jättää lojumaan tölkkejä sekä tupakantumppeja. Tumpit tulee laittaa tuhka-astiaan ja tölkit klusterin tölkkikeräykseen.
 • Tilassa nukkuminen on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa.

SIIVOUS:

 • Siivouksen laiminlyönnin havaitsemisesta tulee välittömästi ilmoittaa Leppätalokomitealle.
 • Siivousvälineiden hankinnan koordinointia hoitavat Matlun klusterivastaavat. Jäsenistöjen pitää jatkossa AINA JOKA KERTA ilmoittaa Matlun vastaaville siivousvälineiden puutteista. Matlun vastaavat kertovat puutteet eteenpäin ja seuraavana vuorossa oleva järjestö hankkii tarpeelliset välineet.